Grade didactice

Echipa managerială  :

director – Gavriluța Natalia, studii pedagogice superioare, grad  didactic- I, experiență: 13 ani în educaţie, 4 ani în funcție de director (numită prin concurs)

metodist – Ivașchin Cristina, studii pedagogice  superioare, experiență 9 ani

Componenţa cadrelor didactice după studii:

 

 

Nr.cadre didactice

Studii superiaore Învăţămînt secundar general
Universitare Descurtă durată (colegiu) Învăţămînt liceal
13 11 2